Vítejte v informačním systému Intumex

Systémy Intumex® zajišťují protipožární těsnění prostupů instalací a spár v požárně dělicích (podpěrných) konstrukcích stěn a stropů. Jedině správná kombinace určených produktů v přesně definovaných podpěrných konstrukcích a dodržená technologie montáže zajistí funkčnost těsnění v případě požárů.

Tento informační systém je zpracován s ohledem na platné legislativní předpisy - zkušební a klasifikační normy - a umožní Vám rychlé a jednoznačné odpovědi při navrhování systémů těsnění pro konkrétní situace.
 
Jsme velice rádi, že tento systém slouží jako informace všem odborníkům i laikům, ale především námi vyškoleným fyzickým i právnickým osobám, které jsou námi oprávněny k montáži a kontrolám systémů Intumex®.